Poskytneme Vám komplexní služby v oblasti projektování pozemních staveb.


Podívejte se, co pro Vás můžeme udělat a co jsme již dokázali pro naše ostatní klienty.

 

 

Nabízíme

Poskytujeme komplexní služby v oblasti projektování pozemních staveb. Hlavním cílem naší firmy je individuální přístup ke všem požadavkům klienta, otevřená komunikace spojená s kvalitním zpracováním prováděného díla, jeho technická i architektonická úroveň, základ úspěšné realizace stavebního díla.

Projekční práce

V rámci přípravy stavby vypracujeme dle zadání a požadavků investora studii stavby, kterou po finalizaci dopracujeme do projektu pro územní rozhodnutí, resp. stavební povolení. Provádíme projekční práce na veškeré stavby pozemního stavitelství – rodinné domy, vestavby, nástavby, přístavby, osazení typových RD do terénu, bytové domy, občanské stavby, stavby zemědělské i průmyslové.

Inženýrská činnost

Zajistíme veškerá potřebná vyjádření potřebná pro vydání stavebního povolení, zpracujeme a podáme žádost o stavební povolení, zajistíme kolaudaci stavby.

Realizační činnost

Provádíme všechny druhy stavebních dozorů (technický dozor investora, odborné vedení stavby – při stavbě svépomocí) a řízení stavby. Účastníme se výběrových řízení dodavatelů
a subdodavatelů stavebních prací, provádíme vyhodnocení výběrových řízení, koordinační činnost při realizaci jednotlivých stavebních etap, finanční a objemovou kontrolu prováděných prací.

 

 

Realizace

Novostavby a přestavby rodinných domů
Bytové a nájemní domy
Provozovny a výrobny
Školská zařízení

 

 

O nás

Společnost byla založena v roce 2004 spojením několika samostatně projektujících stavebních inženýrů s napojením na architekty a technické profese. Svou činností navazuje na zavedenou projekční a stavební kancelář Ing. Miloslava Dvořáka, která v regionu působí od počátku devadesátých let. Za více než dvacetileté období vypracovala řadu projektů v oboru pozemních staveb.

Název: Atelier Dvořák, družstvo
Právní forma: družstvo
Statutární zástupce: Ing. Luboš Krnáč, předseda družstva
Sídlo společnosti: 5. května 764, 252 19 Rudná
Společnost zapsaná v Obchodním rejstříku, vedeným Městským soudem v Praze, odd. Dr, vložka 6122
IČ: 27173691

Předseda družstva a odpovědný zástupce: Ing. Luboš Krnáč
Zástupce předsedy: Ing.Miloslav Dvořák

 

 

Atelier Dvořák, družstvo
5.května 764, 252 19 Rudná

Telefon do kanceláře: +420 311 679 334
Ing. Luboš Krnáč: +420 604 605 674
Ing. Miloslav Dvořák: +420 736 674 341